duran2.net : gallery

Simon Le Bon during Big Live Thing Tour

Press photo : Simon Le Bon on stage during 'Big Live Thing' Tour.

back